Chào mừng quý nhà đầu tư tham gia cộng đồng tinh hoa đầu tư!

Trở thành khách hàng của TINH HOA ĐẦU TƯ bằng 2 cách:

  1. Mở tài khoản tại một trong 02 công ty chứng khoán sauMIRAE ASSET VIỆT NAM, VPS  (ưu tiên Mirae Asset  vì mức phí thấp, HỆ THỐNG VẬN HÀNH ỔN ĐỊNH hơn so với các công ty khác và lãi suất cho vay Margin cực thấp 9.9%/năm). Tài khoản do chúng tôi quản lý, với tài sản luôn duy trì tối thiểu >300 triệu, phí giao dịch sẽ là 0.2% với NAV <= 500  triệu, NAV >500 triệu sẽ là 0.15%.

  2.  Đóng phí hàng tháng bằng cách chuyển khoản theo nôi dung dưới đây:

Thông tin thanh toán

Chủ tài khoản: Đàm Quang Tiến

Số tài khoản: 19030179719018

Tại: Techcombank chi nhánh Đông Đô

Nội dung chuyển khoản theo cú pháp:

Ho va ten, sdt, ten goi (Nguyen Van A, 09123456678, elite)

SALE! OFF
CHO TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM

TẶNG thêm 01 tháng cho khách hàng sử dụng Gói Standard

TẶNG thêm 02 tháng cho khách hàng sử dụng Gói VIP

TẶNG thêm 06 tháng cho khách hàng sử dụng Gói ELITE

Thông tin thanh toán

Chủ tài khoản: Đàm Quang Tiến

Số tài khoản: 19030179719018

Tại: Techcombank chi nhánh Đông Đô

Nội dung chuyển khoản theo cú pháp:

Ho va ten, sdt, ten goi (Nguyen Van A,      09123456678, elite)

Chương trình áp dụng đến 31/12//2019

© 2019 by Elite Invesment. Proudly created with Wix.com