NỘI QUY CÁC ROOM TINH HOA ĐẦU TƯ: 

Room 1: Elite Investment TRAO ĐỔI

 • Trao đổi dựa trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, thông tin đa chiều, có dẫn chứng và luận điểm rõ ràng.

 • Hỏi mua, bán cổ phiếu, kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

 • Không hô hào, lùa gà, PR cổ phiếu.

 • Không hàng rác, hàng lái, hàng game tài chính không lành mạnh.

 • Không chửi nhau, không công kích cá nhân.

CÁC THÀNH VIÊN VI PHẠM SẼ BỊ NHẮC NHỞ, QUÁ 2 LẦN SẼ ĐƯỢC MỜI RA KHỎI ROOM.

Room 2: Elite Investment (GIẢI ĐÁP THẮC MẮC)

Giải đáp các thắc mắc về cổ phiếu trong room này. Chỉ trao đổi về cổ phiếu, tài chính doanh nghiệp....

 • Đào tạo quy trình đầu tư, kiến thức đầu tư.

 • Trả lời các câu hỏi của nhà đầu tư các kiến thức về cổ phiếu

 • Tư vấn cho quý nhà đầu tư về các cổ phiếu, phương án xử lý, cơ cấu tài khoản hợp lý.

 • Trao đổi về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật..

 • Trao đổi những vấn đề liên quan đến cổ phiếu, thị trường chứng khoán.

 

Room 3: Elite Investment (PHÍM HÀNG)

Chỉ admin chat

 • Phím hàng, điểm mua, điểm bán, lợi nhuận và rủi ro của các cổ phiếu.

 • Nhận định thị trường chung, vĩ mô, thế giới, những điểm lưu ý của thị trường.

 • Đưa ra các ý tưởng đầu tư.

 • Cảnh báo những cổ phiếu tạo đỉnh, tạo đáy.

CÁC THÀNH VIÊN KHÔNG COMMENT , CHAT TRONG ROOM NÀY.

CẢM ƠN QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI!!!!

© 2019 by Elite Invesment. Proudly created with Wix.com