WORKSHOP tại TP HCM ngày 25/10/2019.

Chia sẻ đến quý nhà đầu tư trong buổi work shop các vấn đề chính:

1. Phương pháp đầu tư thực chiến tại thị trường chứng khoán việt nàm

2. Triển vọng thị trường chứng khoán Việt nam cho giai đoạn cuối năm 2019.

3. Một số ngành nghề phòng thủ trong thị trường giai đoạn này
Buổi chia sẻ trực tiếp của Team lead Tinh hoa đầu tư người có:

+ 10 năm kinh nghiệm đầu tư

+ 02 Năm kinh nghiệm làm kiểm toán (phát hiện ra các gian lận trong báo cáo tài chính)

+ 04 năm kinh nghiệm làm ngân hàng. (quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp)

Nhà đầu tư vui lòng đăng ký tại địa chỉ:

https://www.tinhhoadautu.com/dktt
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ !© 2019 by Elite Invesment. Proudly created with Wix.com