SIP: Báo cáo tài chính quý 4

Updated: Feb 5

Đánh giá nhanh báo cáo tài chính quý 4 của SIP một số điểm lưu ý sau:


1. Chất lượng tài sản


So với quý 3, tài sản của SIP biến động khôn nhiều, chủ yếu là chuyển động từ tài sản ngắn hạn sang tài sản dài hạn cụ thể như sau:

+ Tiền và khoản tương đương tiền giảm 300 tỷ so với quý 3/2019. Trong đó, tiền ngắn hạn giảm và tiền dài hạn tăng 891 tỷ. Chuyển động này đánh giá là tốt khi SIP chưa dùng nhiều đến tiền và lãi suất gửi tiết kiệm trên 12 tháng lớn hơn lãi suất gửi tiết kiệm ngắn hạn.

+ Trong quý 4, SIP đầu tư tăng thêm hơn 60 tỷ vào khoản chứng khoán kinh doanh, trong đó gia tăng tỷ trọng 3 tỷ CSM và 13 tỷ với TRC và 41 tỷ được thuyết minh là cổ phiếu khác. Với việc chứng khoán lao dốc trong quý 4, SIP đã phải trích lập dự phòng 20 tỷ vào chi phí tài chính trong quý 4...+ Trong quý 4, công ty tiếp tục cho vay các đơn vị liên quan là công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đô thị An Lộc ( Cổ đông lớn của SIP) tăng thêm 50 tỷ. Và khoản cho vay 257 tỷ với Thế Hệ Mới vẫn giữ nguyên.+ Trong kỳ công ty đã hoàn thiện thủ tục mua các bất động sản của Nguyễn Văn Trường và Hà Văn Tược. Đây là 2 cá nhân đã bán đất cho SIP trong quý 3. Tổng số tiền là hơn 285 tỷ. Khoản này đã được chuyển sang phần xây dựng cơ bản dở dang nhưng công ty không thuyết minh khoản này cho dự án nào.+ Hàng tồn kho của SIP là các dự án KDC đang triển khai tăng nhẹ. TỐC ĐỘ TRIỂN KHAI KDC CHẬM!

+ Về tài sản dài hạn, trong quý 4 chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 485 tỷ. Trong đó các dự án triển khai vừa phải, chưa đẩy nhanh được tiến độ. Như ở trên mình đã nói khoản 285tỷ ở quý 3 chuyển sang bên xây dựng cơ bản dở dang nhưng không được thuyết minh dự án nào.

+ Trong kỳ công ty đã chính thức chi ra 220 tỷ để sở hữu 49% công ty CP Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới. Chưa có thông tin chính thức về doanh nghiệp này từ phía ban lãnh đạo. Theo thông tin chưa chính thức thì Thế Hệ Mới đang sở hữu 10ha để làm nhà xưởng hở KCN Lộc An _ Bình Sơn của SIP để cho thuê.
2. Phần nguồn vốn


+ Trong quý 4, công ty thu được thêm 370 tỷ khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn. và 93 tỷ doanh thu chưa thực hiện. Cái này thể hiện 2 việc: + tiến độ cho thuê KCN quý 4 chậm lại so với 3 quý trước của năm 2019 + Các khoản hạch toán ngắn hạn được công ty ưu tiên, hoặc bán tốt hơn.

+ Công ty vẫn duy trì có cấu tài chính lành mạnh, tỷ lệ vay ngân hàng rất thấp. (Tiền như quân nguyên nhưng vẫn vay chút ít)


3. Khả năng sinh lời


+ Doanh thu quý 4 tăng 25% so với cùng kỳ, đồng thời tăng 7% so với quý 3. Nhưng giá vốn cũng tăng mạnh làm cho biên lợi nhuận gộp của quý 4 giảm mạnh so với các quý trước đó. Trung bình biên lợi nhuận gộp của năm 2019 mảng điện nước là 6.2%, giảm 0.4% so với năm 2018. Trung bình biên lợi nhuận gộp năm 2019 là 10.8% so với 11.7% năm 2018.+ Trong quý 4, công ty phải trích lập dự phòng chứng khoán kinh doanh là 20 tỷ làm tăng chi phí tài chính 20 tỷ so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính quý 4 là 76 tỷ giảm 50 tỷ so với quý 3. Đây cũng là nguyên nhân giải thích tại sao quý 4 lợi nhuận của SIP thấp hơn quý 3/2019.


4. Một vài đánh giá và ý kiến cá nhân


+ Với những ai chờ báo cáo tài chính quý 4 đột biến thì đã thật sự thất vọng, doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm so với quý 3 và tương đương cùng kỳ. Đó cũng là lý do vì sao SIP giảm mạnh nhịp vừa rồi!

+ Công ty tăng các khoản đầu tư chứng khoán, cái này là điều đáng lo ngại, quan điểm cá nhân doanh nghiệp nên tập trung vào core kinh doanh chính, nhiều bài học nhãn tiền cho thấy sự thất bại của chủ trương mang tiền đi đầu tư chứng khoán.

+ Một số khoản công ty cần thuyết minh hoặc đưa ra nhiều thông tin hơn: Khoản đầu tư 220 tỷ vào Thế Hệ Mới, Khoản mua đất 285 tỷ của các cá nhân đẩy vào Chi phí xây dựng cơ bản dở dang mà không thuyết minh.

+ Tiến độ các KDC còn chậm trễ.


Tuy các điểm trừ như SIP vẫn là cổ phiếu đáng giá để để tư cho ít nhất 2-3 năm tới


+ Lượng tiền mặt nhiều, cái giúp doanh nghiệp chủ động trong hoạt động kinh doanh, trước các biến động mạnh của thị trường (nếu có xảy ra), hoặc dùng tiền để M&A các dự án khi chính phủ đang siết dòng tiền vào BĐS. Tiền mặt luôn là vua ở mọi thời điểm.

+ Doanh thu điện trong năm 2019 tăng mạnh 50% so với 2018. Với việc cho thuê được nhiều diện tích trong năm 2019 thì dự báo doanh thu điện nước của SIP còn tăng trong năm 2020. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng hơn 140% là những điểm cộng không thể chối cãi của SIP trong năm 2019.

+ Việc chưa triển khai KDC cũng là của để dành cho những năm tiếp theo. Bản chất đầu tư cổ phiếu là mua kỳ vọng trong tương lai. SIP không dùng tiền vay để đầu tư nên việc triển khai chậm KDC cũng không phải là vấn đề.

+ View về dài hạn, chủ trương thoái vốn của GVR tại các công ty con, công ty liên kết cũng là Catalyst của SIP.


Với quỹ đất lớn chưa triển khai, chất lượng tài sản tốt, không vay nợ, tiền mặt nhiều. SIP chờ thị trường định giá lại trong vài năm tới!

© 2019 by Elite Invesment. Proudly created with Wix.com