Kịch bản Trump - Tập - KimNghe nhạc hiệu đoán chương trình: Ở một kịch bản tốt nhất!

Trump sẽ nhượng bộ chốt trade deal với China và dừng chiến tranh thương mại với China vào quý 2/2019. Đổi lại, China sẽ ủng hộ và thuyết phục Bắc Triều Tiên giải giáp toàn bộ vũ khí hại nhân!

Chiến tranh thương mại kết thúc, kinh tế và CK China bật trở lại! Triều tiên bước vào giai đoạn đổi mới/ Reform kiểu Việt Nam cuối những năm 80s và đầu 90s! Trump tiếp tục tái cử Thổng thống vào 2020, quyền lực hơn (dĩ nhiên kém Putin ở Nước Nga) và nhận giải Nobel Hoà Bình vào 2020!

Việt Nam cũng được hưởng lợi và TT Chứng khoán cũng hưởng lợi! VNIndex bật lại 1200 điểm!

Lets see!

Nguồn ( fbThuan Pham)

Nếu kết quả như vậy thì Trump là thiên tài. Người tạo ra chiến tranh thương mại, giải quyết nó, người làm chủ thế giới!

0 views

© 2019 by Elite Invesment. Proudly created with Wix.com