CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 (nhanh nhất)

DXG của Mr Thìn đã ra báo cáo tài chính quý 3/2019.

Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ đạt 906 tỷ, lũy kế EPS 2.5K.

Chất lượng tài sản: Tiền mặt tăng lên đáng kể, tăng lên 500 tỷ so với quý 2. Phải trả khác tăng mạnh hơn 1k tỷ so với quý 2/2019.


Tiếp tục cập nhật....


© 2019 by Elite Invesment. Proudly created with Wix.com